Nagy Imre Emlékház

A Nagy Imre Alapítvány

csik

   Az Alapítványt Nagy Imre mártír miniszterelnök leánya, Nagy Erzsébet alapította és a Fővárosi Bíróság 1990. május 14-én kelt 8. Pk. 62.601/1990/1. számú végzésével 193 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

   Az Alapítvány székhelye: 1026 Budapest, Orsó utca 43.
   Az Alapítvány bankszámlaszáma: Budapest Bank Nyrt. 10103173-44498200-00000009

   Az Alapítvány célja Nagy Imre, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke emlékének ápolása, szellemi és erkölcsi örökségének őrzése, életútjának, tudományos és politikai munkájának megismertetése, az általa képviselt értékek (a nemzeti identitás, egység és hagyományok őrzése, az egyetemes emberi szabadságjogok szociálisan is elkötelezett védelme, a demokrácia és tolerancia eszméinek ápolása) továbbvitele.
   Az Alapítvány e célokat a Nagy Imre Emlékház működtetésével, kiállításának a nagyközönség számára való állandó bemutatásával, a névadóhoz és az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó rendezvényekkel, tudományos konferenciákkal, kötetekkel, aktuális kiadványokkal igyekszik megvalósítani.


AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI

Kende Péter

janosikatalin

Kende Péter

a MTA külső tagja, szociológus és politikai esszéista, az 1956-os Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1956-os Intézet) kuratóriumának elnöke, a Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke.Jánosi Katalin

képzőművész, Nagy Imre mártír-miniszterelnök unokája,
alapítói jogokat gyakorló kurátor

 

 

csomagyula

barathmagdolna

meraytibor

dr. Csoma Gyula

pedagógiai szakíró és kutató, ny. egyetemi oktató

dr. Baráth Magdolna

történész, habilitált c. egyetemi docens, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Dokumentációs Osztálya, osztályvezető

Méray Tibor

író (Kossuth-díjas), újságíró

 

dr. Rainer M. János

történész, az MTA doktora, az OSZK-1956-os Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézete (1956-os Intézet) igazgatója, az egri Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszékének egyetemi tanára.

Katona Csaba

történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja.

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA

nagyerzsebet
Nagy Erzsébet
(1927–2008)

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐI


Kende Péter (elnök)
dr. Rainer M. János

 

A NAGY IMRE EMLÉKHÁZ IGAZGATÓI VOLTAK

veszijanos

Vészi János

(1927–2003)

siposjozsef

Sipos József

(1948–)

feithbence

Feith Bence

(1947–2012)

Gecsényi Lajos

dr. Gecsényi Lajos

(1942–)

 

dr. Pótó János

(1956–) 

 

 

 

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIEMELT FÉNYKÉPEK