Nagy Imre Emlékház

Híreink

ÜNNEPI NYITVA-TARTÁS

Az emlékház 2018. december 17-től 2019. január 6-ig
ZÁRVA tart.
Áldott, békés Karácsonyt,
szerencsés, boldog Újesztendőt kívánunk
minden kedves Látogatónknak!

Bővebben

NAGY IMRE-SZOBOR

Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy névadónk, a mártír miniszerelnök 22 éve álló Vértanúk terei szobrát – Nagy Imre kivégzésének 60., újratemetésnek 30. évfordulóján –, kihasználva a két ünnep közötti csendes nyugalmat, 2018. december 28-a sötét hajnalán eltávolították.
Sokáig bíztunk alaposan megindokolt (a Nagy Imre Társasággal közös) kérvényeink és tiltakozásunk meggyőző erejében – bár ezekre egyetlen alkalommal sem kaptunk választ. Reményeinket immár fel kell adnunk.
Ahogyan nem tudhattunk a bontás időpontjáról, úgy a szobor jelenlegi helyéről sincs tudomásunk, s a felállítás tervezett helyéről, állítólagos időpontjáról is csak a médiából kaptunk híreket.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a konszenzusképtelen, erőből levezényelt áthelyezés s az elmozdítás módszere mélyen megsértette a forradalom miniszterelnökének és valamennyi 1956-os mártírunknak az emlékét.
Koncepciós pere után, kivégzése előtt, az utolsó szó jogán mondotta Nagy Imre: „Sorsomat a nemzet kezébe teszem.”
Ennek megfelelően a mártír miniszterelnök (és 1956-os vértanúink) emlékezetének ápolása mellett ezentúl az 1996-ban közmegegyezéssel emelt szobor emlékezetét is főhajtással őrizzük – reményeink szerint hazai és külhoni honfitársaink döntő többségével együtt.
(Lent: a szobor 2018. december 27-e este készült, talán utolsó fotója. Szerzője számunkra ismeretlen. Köszönjük!)

Bővebben

Tiltakozás

  A Nagy Imre Alapítvány Kuratóriuma és a Nagy Imre Társaság Elnöksége megdöbbenten értesült arról, hogy a korábbi tiltakozások ellenére Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről – ahol huszonkét éve áll – elszállítják, és a Jászai Mari tér egy pontján állítják fel. A szobor helyére egy, az 1930-as években készült, 1945-ben eltávolított emlékmű másolata kerül, amely az 1919-es vörösterror áldozatainak állított emléket. Egy a magyar történelemben vitathatatlan szerepet játszó személyiség helyére kerül egy mindössze tíz évig ott állt kompozíció, amely úgy emlékeztet 1919 áldozataira, hogy a fehérterror során életüket vesztőket meg sem említi.
  Nagy Imre életének sorsfordító, történelmi pillanatai – a földosztás, az 1953-as enyhülés kormányprogramja és az 1956-os forradalom – mind a Parlamenthez kapcsolódnak. Mártíriuma összekapcsolja alakját Batthyány Lajos 1848-as miniszterelnökével. A szobor – nem véletlenül, a felállítók és az alkotó közös terve alapján – a Batthyány-örökmécses és az Országház „tengelyén”, azoktól szinte egyenlő „látótávolságra” helyezkedik el. Nagy Imre ércalakja a Kossuth téren át a Parlamentre tekint, a magyar szabadság és demokrácia szimbolikus tereire. Mindez szerves része a szobor jelentésének, amit most szűk látókörű formális okokból akarnak felcserélni egy emlékezetpolitikai, művészi és városképi szempontból egyaránt kétes emlékműre.
A Nagy Imre Alapítvány Kuratóriuma és a Nagy Imre Társaság Elnöksége tiltakozik Nagy Imre szobrának áthelyezése ellen és követeli, hogy azt hagyják meg jelenlegi helyén.

Budapest, 2018. december 13.

Bővebben

KÖNYVBEMUTATÓ

   A Magyar Nemzeti Levéltár Lovag-terme (részben még folyosója is) megtelt érdeklődőkkel „Nagy Imre első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei” című, a Levéltárral közös kiadású dokumentumkötetünk, forráskiadványunk bemutatóján.
   A Magyar Nemzeti Levéltár részéről Germuska Pál főosztályvezető köszöntötte a megjelenteket. Jánosi Katalin a Nagy Imre Alapítvány részéről mondott köszönetet a történész szerkesztőknek Baráth Magdolnának és Gecsényi Lajosnak, valamint Török Gyöngyvérnek a szöveg gondozásáért, a mutatókért, és Molnár Iscsu István grafikusnak a több mint 1000 oldal nyomda alá szerkesztéséért-tervezéséért. Alapítványunk alapítója röviden méltatta nagyapja első miniszterelnökségének jelentőségét és felidézte a korszak emberi hatását és emlékeit is.
   Rainer M. János történész mélyrehatóan elemezte a mártír miniszterelnök első kormányzásának időszakát, bemutatva pro és kontra az okokat, hatásokat, megvalósult és elmaradt eredményeket, s összegezte a periódus jelentőségét;  Feitl István történész részletekbe menően elemezte magát a kiadványt, megmutatva annak felhasználó-barát megoldásait is, de mindennek kapcsán messzebbre vivő, elgondolkodtató megjegyzéseket is fűzött az „új szakasz” időszakához.
   Végül Kende Péter a Nagy Imre Alapítvány elnöke újra kiemelte Baráth Magdolna és Gecsényi Lajos több mint három éve tartó, olykor heroikus munkáját – a könyvbemutató résztvevői tapssal köszöntötték a történészeket.
   A Nagy Imre Alapítvány elkötelezett a kutatómunka folytatására. Szándékaink szerint pár éven belül az első Nagy Imre-kormány üléseinek teljes jegyzőkönyvi anyaga (a még kutatásra és szerkesztésre váró II. kötet is) kiadásra, megjelenésre fog kerülni.

Bővebben

VAJDASÁGIAK JUTALOM-KIRÁNDULÁSA

A vajdasági '56os műhely nevű civil szervezet által diákoknak kiírt "Nagy Imre és kora" történelemverseny győzteseinek és résztvevőinek látogatása az emlékházban.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIEMELT FÉNYKÉPEK