Nagy Imre Emlékház

MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E TISZTELETÉRE

  Az emlékházban március 18-án délután emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168-ik évfordulójára. A Himnusz hangjai és köszöntő után Katona Csaba levéltáros-történész orosz levéltári források nyomán kalauzolt bennünket az 1848-49-es magyar eseményeken át, s érdekes korabeli dokumentumok alapján magyarázta számunkra az orosz álláspontot, az intervenció lezajlását, a szabadságharc utóéletét, a megtorlások különböző szempontjait. Hallgatóságunk számára bebizonyosodott, hogy az olykor 'unalmasnak' tekintett levéltári kutatómunka tulajdonképpen milyen izgalmas, s hány fontos, az eseményeket pontosan bemutató, feltáró irat ismerté tételével járulnak hozzá levéltárosaink a történészek munkájához, mindannyiunk tudásához. Második előadónk Csorba László a reformkor és a forradalom, szabadságharc jelentős, ám kevéssé ismert alakjának, Teleki Lászlónak életútját ismertette meg velünk – előadásával bepillantást kaphattunk a korszak égető problémáiba, nagy kérdéseibe, s nemzetünk nagyjainak a válaszok keresésére fordított politikai harcába is. Előadásának végén döbbenten szembesültünk a ténnyel, hogy a Teleki-család sírboltjának egykori feldúlását mind a mai napig nem sikerült rendbe hozni, és sajnálatosan, a kripta máig nyomát sem mutatja a hálás utókor kötelező tiszteletének.

Bővebben

Meghívó

A Nagy Imre Emlékház
és a Lucidus Kiadó tisztelettel meghívja
Önt és barátait

a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.)

2016. március 23-án szerdán 16 órára

Simon István: „Balegyenes.
Az MSZMP és az eurokommunizmus-kérdés”
című monográfiájának bemutatójára.

A könyvet Pankovits József
a történettudományok kandidátusa, italianista
mutatja be.

*
Részvételi szándékukat kérjük előzetesen jelezzék
az emlékház 06-1-392-50-11 -es telefonszámának 103-as mellékén.

Bővebben

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Barátait
nemzeti ünnepünk, március 15-e
alkalmából tartandó megemlékezésünkre,

2016. március 18-a péntek 16 órára
a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.).

Program:
köszöntés és a Himnusz után előadást tart

Katona Csaba történész
Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc
az orosz levéltári források tükrében” címmel,

és

Csorba László történész,
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Pesti helyszínelők, 1861. – miért halt meg Teleki László?"

Bővebben

AZ OSZTRÁK-MAGYAR EURÓPAISKOLA DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA

  Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának emlékévében az Osztrák-Magyar Európaiskola hetedik osztályos tanulói önálló projekt keretében emlékeznek meg a forradalomról, s a Nagy Imre Emlékházba történő látogatás alkalmával alapozták meg azt a tudást, amelynek segítségével saját 1956-os forradalomról szóló kiállításukat majd összeállítják.
  A diákoknak és tanáraiknak a múzeumlátogatás során komplex programban volt részük. Megtekintették a „Forró ősz a hidegháborúban – Magyarország 1956-ban” című díjnyertes dokumentumfilmet, meghallgattak egy Nagy Imre életútját bemutató prezentációt, majd egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében megismerkedtek az interaktív kiállítás anyagával.
  A diákok igen aktívak voltak (örömünkre szemmel láthatóan élvezték a megszokottól eltérő múzeumlátogatást), így a helyben megszerzett tudást minden bizonnyal kellőképpen tudják majd kamatoztatni az iskolai projekt további része során.

Bővebben

A Műértő az Emlékházról

  A Műértő című művészeti és műkereskedelmi folyóirat februári számárban ismertetés jelent meg az Emlékház állandó kiállításáról - Birkás Anna művészettörténész tollából. A szerző elismerően szól a kiállításon felhalmozott hatalmas ismeretanyagról, de felveti a kiállítás strukturális továbbfejlesztésének szükségességét is a Nagy Imre által képviselt reform-eszme tematikus kibontása, eszmevilágának alaposabb ábrázolása irányába.

A cikk teljes terjedelmében márciusban lesz elérhető honlapunkon.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA