Nagy Imre Emlékház

AZ IDÉN 120 ESZTENDEJE SZÜLETETT NAGY IMRE, MAGYARORSZÁG KÉTSZERES MINISZTERELNÖKE

Az idén ünnepeljük Nagy Imre mártír miniszterelnök születésének 120. évfordulóját. Ez alkalomból életének (és Magyarország történetének) egy fehér foltját igyekszünk feltárni – nyomtatásban jelentetjük meg első miniszterelnöksége (1953-1955) minisztertanácsi üléseinek jegyzőkönyveit.
  Nagy Imre kormányprogramja a politikai terror leállításával, a konstruált perek felülvizsgálatával, az ártatlanul elítéltek rehabilitálásával, a gazdaság egyensúlyának irányába tett lépésekkel, az életszínvonal emelésével valódi reformot indított el a Rákosi-diktatúra évei után.

2d2 nagy parlament
A képen 1953. július 4-én Nagy Imre reform-kormányprogramját ismerteti a Parlamentben.
A korszakban felszabadító hatású, erős pozitív érzelmeket kiváltó beszéd az egész országot megmozgatta. Ez volt az első (a rádió által közvetített) „média-esemény” Magyarországon, egy parlamenti képviselő szerint: „Csak ültünk ott sápadtan, döbbenten, nem akartunk hinni a fülünknek.”

  Az „új szakaszban” Nagy Imre bezáratta a munkatáborokat (pl. a recski tábort), megszüntette a kitelepítéseket, az ÁVH-t felügyelet alá rendelte, elindította a koncepciós perek felülvizsgálatát és az ártatlanul elítéltek rehabilitációját, fellépett a személyi kultusz ellen. Amnesztia-rendeletei kb. 750 ezer embert szabadítottak ki börtönükből, kényszerlakhelyükről.

2d3 recsk latkepe
A bezáratott recski munkatábor képe.

  Nagy Imre programja a kulák-listát eltörölte, a tsz-ekből való kilépést (és a tsz-ek feloszlatását) engedélyezte, a beszolgáltatási hátralékokat eltörölte, a begyűjtési terheket jelentősen csökkentette, a magángazdaságokat támogatta. A program a nehéziparral szemben a mezőgazdaság fejlesztését szolgálta, cél volt a könnyűipar és a magánkisipar fejlesztése is, az életszínvonalat azonnali béremelésekkel, árleszállításokkal javították.
  A miniszterelnök vallási toleranciát hirdetett, az egyházakat újból támogatták. Kiemelt figyelmet fordítottak „a kis magyarok” oktatására és a kultúra területére.

2e2 nagy debrecenben
Nagy Imre a debreceni nagytemplomban.

  1955-re Moszkva megijedt a reformoktól – az év elején (Rákosi és az ortodox párttagok aknamunkájának is köszönhetően) Nagy Imrét leváltották, árulónak bélyegezték, a pártból kizárták, minden állásából kitették, könyvei tiltólistára kerültek, megfigyelt nyugdíjasként élt Orsó utcai (bérelt) lakásában. Mindezek ellenére személye egy emberi magyar világ és a változás jelképévé vált – ezért követelték őt miniszterelnöknek az egyetemisták az 1956-os forradalom programját adó 16 pontban, ezért hívták őt a tüntetők október 23-a estéjén a Kossuth téren a Parlamentbe.
  Nagy Imre első miniszterelnökségének szűk két esztendejében a korszak egyetlen pozitív gazdasági és politikai programját alkotta meg és igyekezett megvalósítani – a visszatérő Rákosi-éra, majd a Kádár-rendszer tökéletes hallgatással feledtette e programot. A kommunistaellenes hangulat 1989 óta sem engedi ennek a pozitív reform-időszaknak a társadalmi köztudatba való beemelését.
  E felszabadító hatású időszak történeti elemeinek, a minisztertanácsi jegyzőkönyveknek kiadásával igyekszünk tisztelegni névadónk emléke előtt az idei kerek évfordulós esztendőben.

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA