Nagy Imre Emlékház

BEZÁR AZ EMLÉKHÁZ

Értesítjük tisztelt Látogatóinkat, hogy emlékházunkat a kialakult egészségügyi helyzet miatt
(a főként iskolás és idősebb látogató-csoportjaink, valamint többgyermekes munkatársaink védelmében)
2020. MÁRCIUS 15-TŐL
(HATÁROZATLAN IDŐRE, ÚJABB RENDELKEZÉSIG)
ZÁRVA TARTJUK.

NEMZETI ÜNNEP

Részlet Nagy Imrének, az Országgyűlés elnökének 1948. március 15-én, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékének törvénybe iktatásakor, a centenáriumon elmondott ünnepi beszédéből:
„Ilyen gyönyörű fényességgel ragyog felénk száz esztendő messzeségéből is nemzetünk múltjának legdicsőbb korszaka, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, melynek soha el nem múló, hervadhatatlan emlékét ma törvénybe iktatjuk. Száz esztendővel ezelőtt a, magyar nemzet hallhatatlan vezérei, Kossuth, Táncsics, Petőfi kibontották a népszabadság háromszínű lobogóját, hogy megdöntsék az idegen zsarnokságot, kiharcolják hazánk függetlenségét és felszabadítsák népünket a földesúri járom alól.
1848 március idusa! Van-e magyar hazafi, kinek a szíve ne dobbanna lelkesebben, e nagy időre emlékezvén? Kossuth. Táncsics. Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? […] A magyar nép, az európai történelem viharzása során századokra alámerülve. 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus, magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni.”
 (Országgyűlési napló, 1947. IV. kötet, 1948. március 15.)

ELMARADÓ RENDEZVÉNY

Tisztelt Látogatóink,
kedves Barátaink,
Sajnálattal értesítjük Önöket,
hogy a nemzeti ünnep alkalmából szervezett
március 12-i megemlékezésünk
a kialakult egészségügyi helyzet miatt elmarad.
Megértésüket köszönjük!

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium érettségi előtt álló diákjai látogattak az emlékházba - az érettségi tételekhez, az '50-es években, a forradalom alatt és után történtek megértéséhez nagy segítséget nyújt kiállításunk dokumentum-anyaga. Történész-muzeológus munkatársunk minden még felmerülő kérdésre kimerítő választ nyújt, és segít tisztázni a diákokban felmerülő gondolatokat.

Bővebben

A 2020-AS ESZTENDŐRŐL

Tisztelt Látogatóink! Ebben az évben ismét tartalmas előadásokkal és személyes hangvételű programokkal várjuk Önöket - megtartva hagyományainkat és reflektálva az aktualitásokra. Előzetesen itt áttekinthetik az első félévi rendezvényeink listáját, amelyekre az események közeledtével külön meghívókban is felhívjuk figyelmüket.

*

2020. március 12. (csütörtök) 16 óra - MEGEMLÉKEZÉS az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról
Program:
Fazekas Csaba: „Hol győzött a pesti forradalom?”

*

2020. április 6. (hétfő) 16 óra - EMLÉKKONFERENCIA a Trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulója alkalmából
Helyszín: Barabás Villa (1122 Budapest, Városmajor u. 44.)
Program:
Ablonczy Balázs: „Magyarország és a párizsi békekonferencia viszonya”
Révész Tamás: „Az állam és hadsereg 1918-1919-ben”
Zahorán Csaba: „Magyar és szomszéd országbeli történetírások Trianonról”
Romsics Gergely: „A magyar külpolitikai gondolkodás és Trianon”

*

2020. május 6. (szerda) 16 óra - MEGEMLÉKEZÉS a Győzelem Napjáról
Program:
Jánosi Katalin: „Végre nem hullanak bombák az égből”
Rainer M. János: „Az 1945-ös újrakezdés Magyarországon”

*

2020. május 9. (szombat) 10 óra - BUDAPEST100! Emlékház Bauhaus villában
Program:
Fodor Fanni: A Nagy Imre Emlékház története
Jánosi Katalin: „A Nagy-család élete a 100 éves házban” – kiállításbemutató és emlékidézés

*

2020. június 16. - MEGEMLÉKEZÉS Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének évfordulóján
Helyszín: Jászai Mari tér
Program: Jánosi Katalin emlékező beszéde, majd koszorúk, virágok elhelyezése

*

2020. június 27. (szombat) 19 órától - MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Program: Nagy Imre miniszterelnök unokájának, Jánosi Katalinnak kiállítás-bemutatója és személyes emlékeinek felidézése az emlékházban

*

A hétköznapokon szeretettel várjuk tisztelt Látogatóinkat; fogadjuk a tanulmányi intézmények diák-csoportjait; bonyolítjuk a „Múzeum – Másképpen” programunk keretében a rossz anyagiak közt élő fiataloknak a fővárosba és az emlékházba látogatásának programjait; valamint részt veszünk a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezésre kerülő Múzeumok Majálisa nyíltszíni rendezvényen is.
Viszontlátásra!

 

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA